Sorg

Olika sorgetyper

2014-01-27 14:39 #0 av: [Mia-Li]

Sorg är en känslomässig reaktion vid förlust av något slag. Som tex vid skilsmässa, dödsfall, trauma, förlust av arbete eller besvikelse över att det som man hoppats på inte händer. Det finns olika slags sorgetyper som jag här nedan kommer att beskriva.

Depression och sorg
En "normal" sorg utvecklas sällan till depression även om de har mycket lika symtom.
Sorgen är för det mesta självläkande men drabbas någon av sorg som tidigare har en pågående psykiska ohälsa, kan den ökade sårbarheten hos denna person, förvärra risken med att sorgen blir mer komplicerad. Man kan då får svår ångest eller depression.

Komplicerad sorg (förlängd sorg)
Detta kallar man den sorg som inte minskar med tiden eller där professionella insatser krävs under en tid.
I denna sorg ökar risken för sjuklighet och förtida död och då krävs det att man får professionellt stöd och hjälp. 

Riskfaktorer att hamna i komplicerad sorg kan vara ett barns död, självmord, missbruk, arbetslöshet, ensamstående med bristande socialt nätverk, tidigare trauman, skuldkänslor m.m.

Utmärkande för komplicerad sorg är:
*man får stora anpassningsbesvär
*depressiva reaktioner
*Kraftiga ångestproblem och känsloförändringar
*Missbruk
*mardrömmar och påträngande tankar (posttraumatisk stress)
*Självmordstankar och självmordsförsök
*avsaknad av sorgereaktion
*fördröjda reaktioner/frusen sorg
*svåra skuldkänslor och självförbråelse
*undvikandebetende och social isolering

Sorg och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
Vid särskilda traumatiska händelser eller vid plötslig död kan efterlevande utveckla symtom på PTSD.
Här övervägs en screening och en fördjupad utredning ska göras vid misstanke om detta.

Det är viktigt i varje sorgetyp att få rätt hjälp och ett bra bemötande. Det är viktigt att du som person får information i vart du kan vända dej för att få råd och stöd.

(info taget från: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=5069)
(Bild hämtad från:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_of_Sadness.jpg)

Anmäl
2014-01-28 00:14 #1 av: kulanturbo

Hur länge varar en normal sorg innan det blir en förlängd sorg?

Anmäl
2014-01-28 09:24 #2 av: [Mia-Li]

#1 Det är svårt att säga.
Varje person hanterar sin sorg på sitt sätt och hur lång tid det tar innan man hamnar i förlängd sorg vet man inte direkt.
Men händer det mer traumatiska händelser när du redan har sorg då kan detta bakas på till just en förlängd sorg. Och om man inte får hjälp och stöd i tid i den normala sorgen.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.