2014-01-28 09:56 #0 av: [Mia-Li]
min-rapport-krisreaktionerna1.pdf

Min sista kurs i min utbildning handlade om att vi skulle skriva ett eget projektarbete om ett ämne som står oss nära.
Jag valde att ta upp de olika krisfaserna man kan hamna i efter traumatiska händelser i livet. Och vad vårdpersonal bör göra.

Detta är ju också lite sorgebetonat då man hamnar i dessa kriser och även känner sorg.

Bry er inte om att sidnumrena hoppat lite.